Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Banín, okres Svitavy

O nás

Mateřská škola Banín, okres Svitavy

 

Mateřská škola Banín, okres Svitavy je jednotřídní mateřskou školou s právní subjektivitou, kterou získala k 1. 10. 2004 rozhodnutím Krajského úřadu v Pardubicích Čj. KrÚ 17 160/2004 OŠMS a byla zapsána do sítě škol MŠMT.

Budova MŠ je po celkové rekonstrukci, ale práce stále pokračují. Budova má opravené sociální zařízení, šatnu, vnitřní podlahy, nová plastová okna a do budoucna se plánuje oprava venkovní fasády.

Kolem budovy je rozlehlá školní zahrada, která byla celá nově oseta, kolem hrací plochy je okrasná část. Zahrada má nové herní prvky - prolézačky, houpačky, skluzavku, pískoviště, hopsadla a kolotoč. V klidové části zahrady je umístěna tabule se stolky a lavičkami.

Děti se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu s názvem "Pojďte s námi do pohádky, cestou tam a zase zpátky".

Kapacita mateřské školy je naplňována dětmi z celé obce Banín, k docházce se podle potřeby a volné kapacity rovněž přihlašují děti z okolních obcí (Radiměř, Vítějeves, Březová nad Svitavou, aj.).

Provoz mateřské školy je od 6:30 hod. do 15:30 hod. Děti se věnují spontánní hře a činnostem dle vlastního výběru. Hrají si společně, vytvářejí skupinky podle dané činnosti, někteří volí činnost u stolečků např. kreslení, modelování, skládání, prohlížení knih nebo konstruktivní hry se stavebnicemi.


Děti jsou vedeny k samostatnosti v osobní hygieně a stolování. Různé činnosti probíhají
v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi.
Vycházejí z potřeb a zájmu dětí. Všechny činnosti jsou hravého charakteru, činnosti řízené
prolínají hrou a časově nejsou pevně stanoveny.


S dětmi navštěvujeme různé divadelní a filmová představení v blízkém okolí, pořádáme výlety, tvořivé dílničky, besídky, dětský karneval, den dětí, dny otevřených dveří, účastníme se akcí pořádané obecním úřadem apod.
 

Naše MŠ

Rychlý kontakt

Mateřská škola Banín
Ředitelka mateřské školy:
Šárka Dražilová
Telefon: +420 461 521 152
Mobil: +420 724 800 604
IČO: 70990051
Email: ms@banin.cz

Projekty


nahoru