Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Banín, okres Svitavy

Organizace dne

Mateřská škola má vypracovaný program dne, kde jsou přibližně časově vymezeny jednotlivé aktivity, průběh stravování, pobytu venku, odpočinek dětí. Tento rozpis je však flexibilní, s možností přizpůsobení novým situacím, nabídkám, změnám, mimořádným aktivitám, individuálním potřebám.

Režim dne:

6:30 - 8:00 hod.

- scházení dětí, spontánní hry dle volby dětí

8:00 - 9:30 hod.

- dopolední svačina, didakticky cílené činnosti, řízené, individuální a skupinové činnosti

9:30 - 11:30 hod.

- pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

8:00 - 12:00 hod. 

- povinné předškolní vzdělávání 

11:30 - 12:15 hod.

- hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 - 14:00 hod.

- odpolední odpočinek, dle individuální potřeby dětí, klidové aktivity, literární chvilka

14:00 - 15:30 hod.

- hygiena, odpolední svačina, pokračování v započatých aktivitách, individuální a skupinové činnosti, pobyt venku

Naše MŠ

Rychlý kontakt

Mateřská škola Banín
Ředitelka mateřské školy:
Šárka Dražilová
Telefon: +420 461 521 152
Mobil: +420 724 800 604
IČO: 70990051
Email: ms@banin.cz

Projekty


nahoru